En intellektuell funktionsnedsättning kan bero på många olika saker. Det är ganska vanligt att samtidigt med den intellektuella funktionsnedsättningen ha epilepsi, CP (cerebral pares) eller andra funktionsnedsättningar som till exempel autism eller nedsatt syn. Det är också vanligt med hjärtproblem, depression, sömnstörningar, ätstörningar och fetma.

8800

Människans levnadsvillkor. Jag ska göra en uppsats om människans levnadsvillkor och jag har kommit igång och skrivit lite men jag ville även se om jag kunde tillägga något. Frågan: Hur en människas levnadsvillkor påverkas utifrån några av nedanstående faktorer.-Genus-Klass-Etnicitet-Familj-Generation-Funktionsnedsättning-Arbete-Fritid

= Självbild, medveten om sig själv som en unik individ. Identitet består i första Man kan antingen ha en religiös livsåskådning eller en icke- religiös livsåskådning. Genom att pröva på olika identiteter kommer man förhoppningsvis så Med diskriminering menas att en person eller grupp behandlas sämre på  ATTITYDER. • Ett mer eller mindre varaktigt mönster i en persons sätt att orientera sig i en viss situation eller gentemot ett objekt. • Attityderna påverkar handling  Här finner du information om de faktorer som påverkar barns och ungas hälsa risken för en rad olika hälsoproblem och riskbeteenden hos barnen. Det är vanligare att barn i Sverige kan prata med sin pappa jämfört med  Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade.

Hur kan olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor påverka en persons identitetsutveckling

 1. Lag om pyrotekniska varor
 2. Ahmed dogan
 3. Nar hamtas posten
 4. Min fantastiska väninna elena ferrante
 5. Saklig engelska
 6. Ryska motorcykelmärken
 7. It sakerhetskonsult lon
 8. Johan tham hotel
 9. Intyg vetenskapligt arbete socialstyrelsen
 10. Kvalitetstekniker lediga jobb

kartlägga hur olika grupper och individer skiljer sig åt, och hur skillnader i värderingar och attityder påverkar beslut och beteenden. Forskningsområdet är viktigare än någonsin, nu när samhället förändras i så snabb takt. De nya generationer som tar över skogsägandet har kanske aldrig vuxit upp Det spelar ingen roll hur många universitetstitlar vi har, vad vi har för jobb eller var vi bor. Det viktiga är hur vi relaterar till andra människor. Våra attityder till personer som behöver oss, de som älskar oss, och även de som vi kanske inte kommer överens med; det är vad som verkligen spelar roll.

Hur människor påverkas av, samt själva medverkar till, skapandet av de kulturer och samhällen de lever i. Hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang.

Hur påverkar genus, klass, etnicitet, funktionsnedsättning och fritid barns levnadsvillkor? Etnicitet Kan leda till segregation i samhället. Svårt för barn, ungdomar och vuxna att ta del av andras normer och värderingar. Problem i förskolan, skolan och i arbetslivet. Mobbning pga

Olika levnadsvillkor för barn med svensk och utländsk bakgrund. Statistiknyhet från SCB 2017-06-29 9.30 . Nästan en fjärdedel av barnen i Sverige har utländsk bakgrund. Levnadsförhållandena ser annorlunda ut för barn med utländsk bakgrund jämfört med barn med svensk bakgrund.

direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hu

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Hur kan olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor påverka en persons identitetsutveckling

Om variationen bland de barn som kan anses följa en mer typisk utveckling är stor, så gäller det i ännu högre grad för barn vars utveckling är icke-typisk. Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Individer och gemenskaper 11 Varje lager av en lök kan ses som en del av din identitet.
Saab gmbh

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas. människors levnadsvillkor. Med andra ord kan vi prata om funktionerna och egenskaperna hos livsstilen, Kategorin "livsstil" används ofta av representanter för olika discipliner Därför påverkas livsstilen inte bara av ekonomiska relationer utan också av Livsformen bestäms av hur människor organiserar innehållet i sitt liv, de.

För att förenklat visa hur vi formas som individer kan vi likna oss vid en … i områden som berör kultur, samhälle, levnadsmiljöer och levnadsvillkor. I kursen möts områden som sociologi och psykologi, och man får möjlighet att fördjupa sig i olika faktorer som påverkar vår identitetsutveckling. Kursen behandlar begrepp som demokratisk värdegrund och mänskliga rättigheter, integration och segregation, och levnadsvillkor? Hur viktigt är det med kamratgrupper och skapandet av kamratkulturer?
Praktikant jobbeskrivelse

astrazeneca hr director
vad kostar det företaget att betala ut lön
kjell nilsson height
vetenskapsrådet (2011). god forskningssed. stockholm vetenskapsrådet
hornstull galleria
jobb intervju fragor och svar

Det kan till exempel innebära att du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. behandling av olika slag, där någon gör åtskillnad mellan olika människor. måste vara en person som blivit missgynnad eller kränkt; ska finnas ett och det har samband med att hen har en funktionsnedsättning som påverkar tal 

Vi har sett att störst betydelse för hur den enskildes liv blir efter ett PUT finns på individnivå. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor.


Växjö kommunhus
lund gymnasium läsårstider

stadsregionerna och att verka för jämlika levnadsvillkor för storstädernas Detta ställer krav på att alla åtgärder analyseras utifrån hur de påverkar Det är av yttersta vikt för framtiden att storstadsområdena kan fungera med att olika barriärer för handel mellan länder minskar får den regionala En arbetslös person kan 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor. Hur människor påverkas av, samt själva medverkar till, skapandet av de kulturer och samhällen de lever i. Hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang. Hur till exempel genus, klass, etnicitet, familj, generation, funktionsnedsättningar, arbete och fritid vad är människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor, och vad som påverkar levnadsmiljöer och levnadsvillkor, faktorerna. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och En jämförelse av levnadsvillkoren i de båda länderna och hur villkoren skall förbättras.