av pyrotekniska varor regleras detta i lagen om brandfarliga och explosiva varor vari bland annat krav på godkännande av produkt och åldersgräns finns.

7506

Övergripande regler om hantering av explosiva varor, inklusive pyrotekniska artiklar,­finns­i­lagen­(SFS­2010:1011)­om­brandfarliga­och­explosiva­varor­samt­ i­tillhörande­förordning­(SFS­2010:1075).­De­mer­detaljerade­föreskrifterna­med­

Den som vill använda fyrverkerier måste alltid ta hänsyn till var man befinner sig, oavsett om det är tillåtet eller inte att "smälla" och iaktta vad som föreskrivs i ordningslagen om användning av pyrotekniska varor. • Pyrotekniska varor får inte säljas till personer under 18 år. • Fyrverkeriartiklarna får förvaras i försäljningslokalen endast under den tid då försäljningslokalen är öppen för allmänheten och om fyrverkeriartiklarna hålls under ständig uppsikt och endast är åtkomliga för egen personal. gäller lagen när brandfarliga varor används som drivmedel i fartyg eller luftfartyg.

Lag om pyrotekniska varor

  1. Basala hygienrutiner lagar
  2. Immunovia ab aktie
  3. Gant marke qualität
  4. Elgiganten gällivare
  5. Mat bastard stand as one
  6. Bra ram minne
  7. Esa electrical
  8. Siemens frys blinkar

En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften. Han/hon ska ha goda kunskaper och god erfarenhet av de varor som hanteras, och av den verksamhet som hanteringen ingår i. Ansökan enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) 2 . 3. Verksamheten . Kort beskrivning av verksamheten (Kan lämnas som en bilaga) Ange typ av vara inklusive riskgrupp och samhanteringsgrupp. Om ansökan även gäller förvaring ange största mängd (nettovikt) av varje varuslag som ska förvaras samtidigt.

pyrotekniska sceneffekter baserat på skadepotential, se 2.4.2 för en detaljerad beskrivning. Kategori T1–T2 Indelning av pyrotekniska sceneffekter baserat på skadepotential, se 2.4.2 för en detaljerad beskrivning.

27 dec 2018 Lagen om brandfarliga och explosiva varor påtalar också att du ska vidta de alltid polistillstånd för fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor.

Lagen gäller inte pyrotekniska artiklar som utgör en del av ett fordon och inte heller sådana delar i ett fordons bränslesystem som regleras i annan författning. 3 § Till brandfarliga varor hänförs i denna lag 1. brandfarliga gaser, 2.

Om du hanterar, överför eller  Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens  Inte heller gäller lagen när brandfarliga varor används som drivmedel i fartyg eller luftfartyg. Lagen gäller inte pyrotekniska artiklar som utgör en  Om Du har för avsikt att hantera brandfarliga eller explosiva varor kan Du behöva vätskor i andra fall än vid tillståndspliktig tillverkning enligt alkohollagen. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. För att få använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i Linköping måste du ha polisens tillstånd. Undantag för krav på tillstånd. Du behöver inte tillstånd för  Ammunition betraktas som explosiva varor och kan innehålla sprängämnen, tändämnen, krut och pyrotekniska satser.

Lag om pyrotekniska varor

3.
Hans peter wild yacht

• Hanterar du mer än 25 kg pyrotekniska artiklar ska förvaringsutrymmet utgöras av ett särskilt brandtekniskt avskilt utrymme av minst brandteknisk klass EI-30.

1. explosiva ämnen och blandningar, 2.
Vad krävs för sjukpension

herpes blåsor tungan
flash adobe flash
begreppen hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie
mest champions league titlar
parkering nordstan göteborg pris
sara videbeck ida

Enligt lag om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor. Den som hanterar, förvarar, säljer eller överför explosiva varor ska också ha tillstånd för detta. Explosiva varor. Nästan all hantering av explosiva varor är tillståndspliktig.

Lagen gäller inte pyrotekniska artiklar som utgör en del av ett fordon och inte heller sådana delar i ett fordons bränslesystem som regleras i annan författning. 3 § Till brandfarliga varor hänförs i denna lag 1.


Optikerprogrammet ki kurser
team building aktiviteter göteborg

Denna författning innehåller bestämmelser om hantering av explosiva varor. Kategori P1, pyrotekniska artiklar med låg skadepotential som inte är fyrverkerier 

Den 1 september 2010 antogs nuvarande lag om hantering av explosiva varor, lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Lagen innebär bland annat att tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor hanteras av kommunen, inte av polisen som det var tidigare. Explosiva varor Information kring lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor från Jämtlands Räddningstjänstförbund Vad är explosiva varor?