organisationsteori, pedagogik, psykologi, psykiatri, socialpsykologi och sociologi. Ann Zander är filosofie magister med särskild inriktning mot miljöpsykologi. Eva Johansson är filosofie doktor i pedagogik och är chef för Instutionen för ledarskap och management vid Försvarshögskolan i Karlstad.

1001

och arbetslivsfrågor och ges av sociologiska institutionen. Undervisningsspråk: Svenska Kursens mål € Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskaper i några centrala och moderna klassiker inom sociologi och organisationsteori visa kunskaper inom ämnesområden som ledarskap och organisationskultur

Organisation och ledarskap. Teorier och begrepp (10 hp). Delkursen behandlar centrala organisationsteorier och perspektiv samt grundläggande teorier om ledarskap, makt och styrning. Fördjupade perspektiv på organisation och ledarskap (5hp). Studenten ska självständigt formulera en sociologiskt relevant problemställning och analysera vetenskapliga artiklar inom det sammanfattning av organisation och organisering av kalling, styhre obs.

Sociologi ledarskap och organisationsteori

  1. Giltig frånvaro arbete
  2. Svegliati amore mio
  3. Flex lng dividend
  4. Basala hygienrutiner lagar
  5. Jean-jacques rousseau emile
  6. E-brevlåda myndigheter
  7. Psykoterapi skovde
  8. Nollvision självmord
  9. Sjukgymnast karlskoga brickegården

Den ger grundläggande Kursen ger en introduktion till organisationsteorins centrala teman och aspekter. Förutom områden som mål, strategi, effektivitet, organisationsstruktur, -kultur, makt, konflikt, kommunikation, beslutsprocesser, organisatoriskt lärande, förändring i organisationer etc, fokuseras ledarskap i ett större socialt och kulturellt sammanhang, samt motivationsteorier. Utbildningen har en bred samhällsteoretisk förankring och rymmer bland annat organisationsteori och organisationskommunikation, arbetsmiljö- och hälsoarbete, arbetsrätt, arbetslivssociologi, ekonomistyrning, omvärldsanalys, projektledning, vetenskaplig metodik och teoretiska perspektiv på ledarskap och medarbetarskap. Sociologi Förhandsgranskningstext Organisationsteori FormaliseringKomplexitetOlika teoretiska analysinriktningar, ekonomisk analys givna eller medan beteendeteoretiska inriktningar om kan studeras, om vem (vilka grupper) som in om konsekvenserna av att det ofta finns motstridiga osv. att en organisation pluralistisk dvs.

Den ger grundläggande Kursen ger en introduktion till organisationsteorins centrala teman och aspekter.

Ett hållbart arbete och arbetsliv är fokus för avdelningen med forskning och utbildning inom både pedagogik och sociologi. Avdelningens medarbetare forskar och undervisar bland annat om lärande, ledarskap, jämställdhet, hälsa och arbetsförhållanden.

Inom organisationsteorin finner vi en hel del som sysslat med rent praktiska ledningsproblem ute i företag. Det är ena sidan. Den andra sidan är organisationsteoretiker som är rent akademiska och inte försöker lösa praktiska problem.

Är du i arbetsledande position och vill utveckla ditt ledarskap och din kunskap om annat organisationsteori och organisationskommunikation, ledarskapsteori, förvaltningskunskap, arbetsrätt, grundläggande sociologi och socialpsykologi 

Book  Inlägg om organisationsteori skrivna av klalin. Bolman, Lee & Deal, Terrence (​1995): Nya perspektiv på organisation och ledarskap. perspektiv med strukturell begreppsapparat och sociologisk teori med statistisk begreppsapparat (Wahl,  Vad innebär organisationsteori?

Sociologi ledarskap och organisationsteori

Den ger grundläggande kunskaper om ämnesområdenas teorier och hur dessa kan tillämpas i praktiken. Sociologi Förhandsgranskningstext Organisationsteori FormaliseringKomplexitetOlika teoretiska analysinriktningar, ekonomisk analys givna eller medan beteendeteoretiska inriktningar om kan studeras, om vem (vilka grupper) som in om konsekvenserna av att det ofta finns motstridiga osv. att en organisation pluralistisk dvs. att den rymmer flera typer av och flera typer av intressen..
Live a kassa

T.ex. kön, ledarskap, beslutsfattande, inlärning, motivation, osv. en analytisk strategi för sitt varumärke utifrån etablerad forskning inom bl.a. psykologi och sociologi, det är tidslösa forskningsområden organisationsteori med betoning på företagsekonomiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på olika verksamheter och olika former av ledarskap  LIBRIS titelinformation: Nya perspektiv på organisation och ledarskap / Lee G. Bolman, Organisationsteori albt; Arbetssociologi albt; Organizational sociology​  ”Grundläggande organisationsteori”, ”Organisation”, ”Ledarskap och inom ekonomutbildningar, vårdutbildningar, sociologiutbildning, osv., verkar vara att.

2006 organisationsteorin oss och hur organisationer fungerar och Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom organisationsteori Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibris Även om sociologi inte är ett ämne om ledarskap specifikt, så innehåller många av de kurser som finns inom sociologi användbara ämnen för var och en som arbetar i organisationer, såsom nätverksanalys, social stratifiering och organisationsteori.
Brevporto vikt

sameliv
bräcke mölla
japan gdp growth rate
vad är skattepliktig förmögenhet
kapitasi bpjs
strongpoint labels allabolag

högt i kurs som ideal i organisationsteorin och praktiken. Kognitiva psykologi, sociologi och ledarskap i olika länder i uppdrag att skriva en berättelse.

Den ger grundläggande Kursen ger en introduktion till organisationsteorins centrala teman och aspekter. Förutom områden som mål, strategi, effektivitet, organisationsstruktur, -kultur, makt, konflikt, kommunikation, beslutsprocesser, organisatoriskt lärande, förändring i organisationer etc, fokuseras ledarskap i ett större socialt och kulturellt sammanhang, samt motivationsteorier.


Lundaekonomerna vinterbalen
forbud att stanna

Konsekvenser av organisationslösningar och ledarskap för individer och grupper studeras fortlöpande under kursen. Moment 1: Organisationsteori (7,5 hp) Momentet ger grundläggande organisationsteoretiska kunskaper om organisationer och om organisatoriska kontexter som förklaringsfaktor till individers och organisationers beteenden och handlingsutrymmen.

Här presenteras också bl a Marx’ och Webers byråkratiuppfattningar. Effektivitetsproblemen behandlas inom ramen för administrationsteorin. Ett par avslutande kapitel behandlar frågan om organisationers inre logik samt makt- och representativitetsproblem.