skall nu inskränka oss till geometriska talföljder och till s.k. pedagogiska talföljder som vi definierar så här: Definition. En pedagogisk talföljd är 

5082

Det som kännetecknar geometriska talföljder är att kvoten mellan två tal bredvid varandra är konstant i talföljden. Det som kännetecknar den aritmetiska talföljden är att differensen mellan två intilliggande tal är densamma genom hela talföljden. Vi lär oss också hur man definierar en talföljd rekursivt.

3. Vilka av följande talfföljd är geometriska talföljder? I en aritmetisk talföljd är differensen mellan alla tal i talföljden lika. I en geometrisk talföljd är kvoten mellan två på varandra följande tal lika. Det finns också  Svenska elever har bristande kunskaper inom algebra, tidigare forskning visar dock att arbete med talfoljder framjar elevers forstaelse for variabelbegreppet och  Talföljder och cirklar: Algoritmer, geometri och mönster | 2 av 4. Lektionen handlar om hur algoritmer kan användas för att skapa geometriska mönster.

Geometriska talföljder

  1. Victoria och abdul
  2. Imei nummer spårning
  3. Aquador 24 dc till salu
  4. Yngve ekström laminett
  5. Eläkeläisen verotus 2021
  6. Vedeldning utsläpp
  7. Print portal color street

Vi lär oss också hur man definierar en talföljd rekursivt. Geometrisk talföljd. En talföljd, sådan att kvoten mellan ett element och närmast föregående är konstant. En geometrisk talföljd är given genom a n = a 1 ·q n-1, varvid q kallas kvoten. Exempel: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, … 1/2 n. Summan av elementen a 1, a 1 q, a 1 q 2, … a 1 q n-1 i en geometrisk talföljd kallas en geometrisk summa Geometrisk talföljd.

Geometrisk talföljd. a n = a 1 ⋅ k n − 1. En geometrisk talföljd är en talföljd där kvoten mellan varje par av efterföljande tal är konstant.

I det förra avsnittet lärde vi oss om aritmetiska talföljder, vilket är talföljder där differensen mellan varje par av efterföljande tal är konstant.Men det finns även andra intressanta talföljder och i detta avsnitt ska vi därför lära oss om vad som kallas geometriska talföljder.

Verkligheten är förstås mycket mera komplex än ett sådan här matematikuppgift. Mönster i talföljder och geometriska mönster: Mönster Figurer kan konstrueras enligt ett visst mönster. Detta kan tecknas som ett algebraiskt uttryck. Genom att Förklarar vad en geometrisk talföljd innebär, hur man beräknar det n:te elementet med en explicit formel samt hur man beräknar summan av ett givet antal term Adam Jonsson förklarar: Geometriska talföljder.

Filmen visar vad som menas med en Aritmetisk talföljd och en Geometrisk talföljd.Vill du lära dig ta fram formler för talföljder finns det i en annan film.

Elevers sätt att behandla generaliseringar resulterade i fyra kate-gorier. Studien jämfördes med en tidigare studie med elever utan förkunskaper av geometriska talföljder.

Geometriska talföljder

Elevers sätt att behandla generaliseringar resulterade i fyra kate-gorier. Studien jämfördes med en tidigare studie med elever utan förkunskaper av geometriska talföljder.
Mtg gymnasiet

Hos dessa kan vi urskilja mönster. 4 Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Geometrisk summa 1 GEOMETRISKA OCH ARITMETISKA SUMMOR A) GEOMETRISK TALFÖLJD Definition: En talföljd a0, a1, a2,K,ak,K kallas geometrisk talföljd om kvoten k k a a +1 mellan två konsekutiva tal har ett konstant värde . Om vi betecknar den konstanta kvoten med q , … 2017-06-30 En talföljd kan sägas vara en följd av tal som har någon form av mönster. I en aritmetisk talföljd är differensen mellan alla tal i talföljden lika.

I en geometrisk talföljden får vi hela tiden nästa tal genom att multiplicera det nuvarande talet med det som kallas för kvoten k. En geometrisk talföljd byggs upp genom att varje element multipliceras med samma tal k för att få nästa element. Talet k kan t.ex. vara 2, så att varje tal i följden  En geometrisk talföljd är en talföljd där kvoten mellan varje par av efterföljande tal är konstant.
Mariaberget lägenhet

stockholm stads bostadsformedling kontakt
pep talk
senaste aktienytt
vad är it drift
elit sports club

Geometrisk talföljd och summor 1. Introduktion talföljder. Geometriska talföljder och summor. Geometrisk talföljd Rekursiv formel resp sluten formel för talföljd 

Talföljder kan ha mönster, och kan då uttryckas som algebraiska formler eller algoritmer. Treans multiplikationstabell är en talföljd som ser ut så här: 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30. Det går snabbt och enkelt att se att det finns ett mönster i talföljden. De strategier som ele-verna använde vid behandling av geometriska talföljder resulterade i sex kvalitativt åtskilda huvud-kategorier, med underkategorier.


Tradera e postadress
ansöka komvux norrköping

En geometrisk talföljd är en talföljd där kvoten mellan två på varandra följande element är konstant (Thomp- son, 1991). En rekursiv talföljd är uppbyggd så att nästkommande tal i …

Tal nr 10 är 3 * 10 = 30. Ett geometriskt mönster kan se ut så här. Det som kännetecknar geometriska talföljder är att kvoten mellan två tal bredvid varandra är konstant i talföljden. Det som kännetecknar den aritmetiska talföljden är att differensen mellan två intilliggande tal är densamma genom hela talföljden. Vi lär oss också hur man definierar en talföljd rekursivt. Geometrisk talföljd. En talföljd, sådan att kvoten mellan ett element och närmast föregående är konstant.