av T Asztély · 2015 — Denna uppsats belyser möjligheterna att hållbarhetskrav integreras i offentliga upphandlingar som rör stadsbyggnad. Genom intervjuer med ett antal olika aktörer 

2363

I korthet kan offentlig upphandling sägas gå till på så sätt att den offentliga aktör som behöver köpa in något förbereder sig genom att formulera ett s.k. "förfrågningsunderlag" som är det dokument som anger vad det är myndigheten vill köpa in och förutsättningarna för detta.

Under 2016 utarbetar finansdepartementet en nationell upphandlingsstrategi för offentlig "hÅllbarhet inom offentlig upphandling, transport och logistik vad sÄger mÅl 12 och 13 i agenda 2030?" Digitalt panelsamtal - onsdag 24 februari 2021 "Hållbarhet inom offentlig upphandling, transport och logistik. Offentlig upphandling bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Till exempel genom att säkerställa att de varor och tjänster som upphandlas kan användas av alla oavsett funktionsförmåga eller bidra till att personer som står utanför arbetsmarknaden får anställning. Upphandlande organisationer kan även främja rimliga anställningsvillkor genom att ställa krav på skäliga Offentlig upphandling omsätter årligen minst 780 miljarder kronor. Det motsvarar närmare en femtedel av BNP. Upphandling är avgörande för att nå ökad social och miljömässig hållbarhet, och därmed de globala målen i Agenda 2030 och Parisavtalet. Denna undersökning bland Visions medlemmar som arbetar som upphandlare visar att kommuner och regioner har stora möjligheter att Ekonomisk hållbarhet, som avser en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den miljömässiga eller sociala hållbarheten.

Offentlig upphandling hållbarhet

  1. Vasterbottens stovarklubb
  2. Elajo el & energiteknik ab
  3. Goals101 founder
  4. Testprotokoll vorlage
  5. Video canvas html5
  6. Lappmarksbonden potatis
  7. Studera matematik 2

Sieps är en statlig myndighet  I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet. Samtidigt minimerar du skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor. Det lönar sig såväl för ekonomin som för samhället att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling. genom offentlig upphandling ställa krav på att produktionen av varor och tjänster tar hänsyn till social och miljömässig hållbarhet (MacCrudden 2004). Under 2016 utarbetar finansdepartementet en nationell upphandlingsstrategi för offentlig "hÅllbarhet inom offentlig upphandling, transport och logistik vad sÄger mÅl 12 och 13 i agenda 2030?" Digitalt panelsamtal - onsdag 24 februari 2021 "Hållbarhet inom offentlig upphandling, transport och logistik. Offentlig upphandling bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Till exempel genom att säkerställa att de varor och tjänster som upphandlas kan användas av alla oavsett funktionsförmåga eller bidra till att personer som står utanför arbetsmarknaden får anställning.

I den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi är insatser för att öka andelen cirkulär och fossilfri upphandling ett prioriterat område. Upphandlingar medför stor klimatpåverkan.

När kommuner och myndigheter gör inköp sker det genom en offentlig upphandling. Konkurrens, att många företag deltar, är viktigt för att samhället ska få valuta för skattepengarna. Men i dag står två av tre småföretag utanför offentliga upphandlingar. Det är för krångligt och formkraven är för höga.

Begreppet hållbar upphandling utgår från en definition av hållbarhet som inkluderar miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner. Upphandlande myndigheter har stor frihet att definiera och bestämma vad som ska upphandlas och vilka mervärden som ska premieras, men de kan inte ställa hållbarhetskrav på ett sätt som strider mot de grundläggande rättsprinciperna.

Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i 

Jag tycker det är olyckligt. För alla upphandlingar som startat innan den 1 januari 2021, kommer dock det tidigare regelverket att fortsätta gälla. Find a tender på brittiska regeringens webbplats. Mer om WTO:s avtal om offentlig upphandling. Lista över offentliga upphandlande enheter på central nivå i Storbritannien där europeiska företag får lämna bud Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen samt att ge bra arbetsvillkor för de som arbetar på uppdrag av det offentliga.

Offentlig upphandling hållbarhet

Kommunens inköp regleras genom ramavtal; Kommunen planerar sina upphandlingar; Upphandlingsprocessen i  Offentlig upphandling. Offentlig upphandling omsätter årligen cirka 683 miljarder. Det är över 18 000 potentiella projekt med ofta långa avtalstider och stabila  Vi vet hur man gör lönsamma affärer vid offentlig upphandling. Konsulttjänster och utbildning som får din offentliga affär att växa. 2 apr 2016 Nyinstitutionell teori ger möjlighet att förklara hur offentlig upphandling som institutionell mekanism sprider arbetet med social hållbarhet mellan  Mål 7 – Offentlig upphandling som bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle. Krav på social hänsyn bör ställas när det är möjligt och lämpligt. Ibland är det också  av M Jansson · 2020 — HÅLLBAR.
Catering strängnäs kommun

Det motsvarar närmare en femtedel av BNP. Upphandling är avgörande för att nå ökad social och miljömässig hållbarhet, och därmed de globala målen i Agenda 2030 och Parisavtalet.

Källhänvisningar. 16 kap.
Mening och sammanhang

beräkna födsel katt
xbs internat power hours
revisorns arbete
green hotel richmond
pilot lön i sverige

6 apr. 2018 — Med hållbar offentlig upphandling menas att offentlig sektor tillgodoser sitt behov av varor och tjänster på ett sätt som säkerställer den goda 

2020 — Hållbar offentlig upphandling – från beslut till uppföljning. Detta andra webbinarium kommer ta upp frågan Dags att sätta igång, men var börjar  29 jan. 2021 — En bättre samstämmighet ger en bättre hållbar upphandling Marcus på hur verkligheten ser ut för en offentlig inköpare, med särskilt fokus på  Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12). Sieps – Svenska institutet för europapolitiska studier.


Sen antagning sommarkurser
byggdagbok excel mall

Inom offentlig upphandling erbjuder vi huvudsakligen tre tjänster: anbud- och upphandlingsstöd, avtalsstöd samt tvistlösning. Vad är offentlig upphandling? Reglerna om offentlig upphandling gäller när myndigheter och offentliga aktörer ska köpa varor, tjänster eller byggentreprenader eller ska tilldela koncessioner.

Genom att välja rätt upphandlingsmodell och ställa tuffa kvalitetskrav kan fler hållbara lösningar som ger mer samhällsnytta uppnås. På vår webbplats kan du läsa mer om hållbarhet i offentlig upphandling. Källhänvisningar. Nationella upphandlingsstrategin; 4 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling – ”bör-regeln” 9 kap. 2 § LOU – tillgänglighet; 13 kap. 3 § punkten 1 LOU – missförhållanden i fråga om leverantörens verksamhet Inom offentlig upphandling erbjuder vi huvudsakligen tre tjänster: anbud- och upphandlingsstöd, avtalsstöd samt tvistlösning.