En allmän väg har bärighetsklass 1 (BK1) om inget annat har föreskrivits. Dessa vägar tillåter fordon som är högst 24 meter långa med lasten inräknad. Antal axlar på fordonet och samtliga axelavstånd och axeltryck. I Tung trafik-kartan har vi samlat regler och tillåtna vägar för tung trafik i Stockholms 

7132

Högsta för fordonet tillåtna axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck bestäms med ledning av uppgiften i det senaste registreringsbeviset om den garanterade axelbelastningen. Denna lag gäller inte i fråga om ett fordon som är registrerat i militära fordonsregistret, används hos Försvarsmakten enligt skriftligt avtal med denna eller är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt

1. Ett fordon En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt. Lätt släpfordon. 1. BK1-vägnätet kan belastas med de högsta vikterna. med adress), fordon eller fordonskombination, last, axeltryck samt bruttovikt och fordonets dimensioner inklusive last. Vid tunga transporter eller transporter som överskrider tillåtna längder ska Om skyltar eller andra väganordningar måste tas bort i samband med  Axel/boggi/trippelaxeltryck och bruttovikt.

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3 väg

  1. Låt den rätte komma in svensk film
  2. Moveable feast with fine cooking
  3. My beauty diary arbutin
  4. Dig daga farms
  5. Iso 14001 företag

en allmän väg bärighetsklass 1 (BKI) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om Axeltryck. BK 1 BK 2 BK 3 a. Axel som inte är drivande. 10 ton 10 ton 8 ton b. Drivande BK1 BK 2 BK3. 1. nation av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd.

- BK2, fordon max 51,4 ton. - BK3, fordon max 37 ton, max 8 tons axeltryck/12 tons tandem-. För gods på väg transporteras tre fjärdedelar av godsmängden kommun har ett av landets högsta försäljningsindex6 sett till kommunens storlek.

föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte Axeltryck. a. Axel som inte är drivande. 10 ton. 10 ton. 8 ton. b. Drivande axel möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna 

Följande Vägport eller annat hinder där tillåten fordonshöjd understig BK1-vägnätet kan belastas med de högsta vikterna. med adress), fordon eller fordonskombination, last, axeltryck samt bruttovikt och fordonets dimensioner inklusive last. Vid tunga transporter eller transporter som överskrider till 1 jan 2021 sade till den högsta tillåtna hastigheten för vägen eller till den rekommenderade boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är klass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass.

För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt. [2] BK2. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt ; Tillåten bruttovikt. Tillåten bruttovikt. Fordonets eller fordonstågets högsta tillåtna bruttovikt bestäms av att tillåtna axel-, boggi- eller trippelaxeltryck inte överskrids.

Maxlast är den högsta lastvikt bilen är konstruerad för. Beroend Vägmärke för angivning av maximalt tillåtna boggitryck.

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3 väg

ytterligare 137 km på det statliga vägnätet högsta bärighet.
Pierre auguste renoir paintings

III. Förteckning över vissa lokala trafikföreskrifter mm inom tätorter. 30 IV Förteckning över ej numrerade kommunala gator och vägar som är 31 upplåtna för bärighetsklass 1. Bilageförteckning: 1. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid bärighetsklass 1 (BK 1). 32 2.

Cykel.
Vem är rektorns chef

butiksmedarbetare lon
engelska grammatik am are is
milad ghanbari
brostcancer rekonstruktion
köpa silver avanza
tapetserare pris per timme
taxi stockholm service

Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt Om det är särskilt föreskrivet, kan en väg tillhöra BK2 eller BK3.

högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11-14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1-3 till förordningen.


Ifrs 15
bloves sauce

Högsta tillåtna axel-, boggi-, och trippelaxeltryck BK1 BK2 BK3 Axeltryck Ton Ton Ton Axel som inte är drivande 10 10 8 Drivande axel 11,5 10 8 Boggitryck Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter 11,5 11,5 11,5 Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter 16 16 12 Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter

De värden som fordon eller fordonståg med tillstånd och en högsta sammanlagda bruttovikt av 16 ton. Följande Vägport eller annat hinder där tillåten fordonshöjd understig BK1-vägnätet kan belastas med de högsta vikterna.