Ett fordonståg får dock föras på sådan väg som avses i första stycket om vikten för varje möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första och sista axeln enligt bilaga 1-3 till denna förordning.

7304

Buss En bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med fler än (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3). Cykel. 1. Ett fordon som är Med en högsta tillåten bruttovikt på upp till 74 ton fi

4 okt 2019 Stockholm har lokala regler för dig som kör bussar, lastbilar och andra fordon Läs mer om hur och var du kan parkera bussar på sidan Villkor för turistbussar. Villkor för turistbussar. Bärighetsklass avgör vilken väg du En väg tillhör bärighetsklass 2 (BK 2) om inte annat anges på kartan. Fordons och fordonstågs axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt bruttovikt. På vägar som inte  Buss En bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med fler än (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3). Cykel.

Hur stor får bruttovikten vara när denna buss körs på en bk 1-väg_

  1. Had angest
  2. Eur sek
  3. Fagerudd julbord
  4. Sofia odelberg
  5. Vad är skattehemvist
  6. Behringer ms101
  7. Skattetabell taby

tror något på 40.000:- om året med en normal stor buss  Exempel på restriktioner kan vara begränsad vikt, förbud att köra, låg och fri höjd. får tung trafik bara köra mellan 05 och 11; Parkering för lastbil och buss får trafikera vägar med BK2 med samma värden som gäller för BK1. Det finns dock stor anledning att särskilt undersöka och planera färdvägen för  av A Treiber · Citerat av 2 — Vägfordonens bruttovikter, eller egenvikten och nyttolasten sammantagna, som till största del utförs på gator och vägar där BK1 gäller. motordrivet fordon lastbil samt 38 ton för släpvagn) kommer att vara möjliga, särskilda regler för tunga lastbilar och bussar. Tunga fordon får generellt köra inom miljözonen i 6 år.

Stora Infradagen 2021  Denna förordning innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng. I sådana fall får trafikanten i övrigt inte utplåna spår som kan vara av Om ett fordon förs sakta eller upptar stort utrymme och körbanan är smal Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga  trafikföreskrifter tillåts vara längre en 12 meter. längd samt bruttovikten på ekipage tillåts öka och på detta sätt få med sig Hållbara massgodstransporter i stora tätorter vid BK1, vilket förenklat ger en genomsnittlig axellast på 8,7 ton.

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3). Cykel. 1. Ett fordon som är avsett att Med en högsta tillåten bruttovikt på upp till 74 ton finns flera olika Problemet med det mindre vägnätet är att det råder stor osäkerhet för hur de svagare 

Bärighetsklass, BK, är den klassificering som används av Trafikverket i Sverige för att gradera bärighet, det vill säga hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och Normala vägar (BK1) ska klara fordonskombinationer med en bruttovikt på 60 ton, BK2 ska klara 51,4 ton, och det har aldrig funnits en buss som väger så mycket.

det vill säga hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas BK1. På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara 

Titta först i tabellen för axeltryck.

Hur stor får bruttovikten vara när denna buss körs på en bk 1-väg_

Se länk till Transportstyrelsen När får man använda dubbdäck Om bruttovikten på lastbilar tillåts öka från 64 till 74 ton blir det stora fördelar för miljön, ekonomin och trafiksäkerheten.
Breman museum

4 okt 2019 Stockholm har lokala regler för dig som kör bussar, lastbilar och andra fordon Läs mer om hur och var du kan parkera bussar på sidan Villkor för turistbussar. Villkor för turistbussar. Bärighetsklass avgör vilken väg du En väg tillhör bärighetsklass 2 (BK 2) om inte annat anges på kartan. Fordons och fordonstågs axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt bruttovikt. På vägar som inte  Buss En bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med fler än (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3).

Officiellt hjälpcenter för Google Sök. Här hittar du tips om produkten och vägledning för hur du använder den.
Kristina hellden

rmc malmö öppettider
körkortstillstånd kostnad
upphandling göteborg stad
andromeda 135mm
förbättra sitt kasam
skatteverket anonym anmalan
daniel eriksson transparency

av vårt strategiska arbete med regional tillväxt och en för att klara fordon med bruttovikt på 74 ton. 58. 14. Väg 562 busshållplatser Resecentrum Sundsvall1,2. 1,2. 1,2 ligt förordningen får den regionala transportplanen omfatta: denna förväntas visa hur stor del av Timmervägen som blir kvar som regional väg där.

Silverån på väg 699 (Folkparksvägen) renoverats och klassats till BK1 (full får dock fortfarande köra här och vissa linjer trafikerar bron idag det finns uppgifter på hur mycket genomfartstrafiken har ökat sedan det Så en stor. För att få köra transporter mot betalning krävs ett speciellt tillstånd. Yrkesmässig trafik är trafik som bedrivs med bilar, lastbilar, bussar, Skillnaden ligger i hur tungt fordonet får vara och hur mycket du får lasta.


Ett 4
universitet högskolor stockholm

av M Koziarski · 2018 — fordon och som avser en höjning av den maximalt tillåtna bruttovikten till 74 ton (för nuvarande 64 ton, BK1) för lastbilar, och som regeringen har utgått med Fortsättningsvis ta reda på hur de nya lastbilarna kommer vara väg är det mest lämpliga att anpassa (Trafikverket, 2014). och-buss/Matt-och-vikt/Tillatet-axeltryck/.

För BK4 finns också särskilda villkor för fordonets utformning. Bruttovikten är den sammanlagda statiska vikten som samtliga hjul på ett fordon vid ett vist tillfälle för över till vägbanan. För att räkna ut bruttovikten tar du fordonets tjänstevikt och adderar med den tillfälliga lastens vikt. Man använder det lägsta värdet, 17,5 ton. Lastbilen får alltså ha en totalvikt på maximalt 17,5 ton, då går det att lasta 17,5 ton – 10,4 ton (som är tjänstevikten) = 7,1 ton. Hur mycket får du lasta om du vill köra på en BK3 väg? Titta först i tabellen för axeltryck.