Enheten ansvarar för organisation, utbildningsstöd och kvalitetssäkring av läkares specialistutbildning i allmänmedicin (ST) och för allmänmedicindelen under 

1683

2013-04-02

maj 19 - maj 21 Åre Nordisk kongress i allmänmedicin i Stavanger 16-18 juni 2021 flyttad till 2022 juni 16 - juni 18 Stavanger ST-dagarna 8-10 september 2021 i Visby flyttas till hösten 2022. Tema: Kris och utveckling september ST-Kurser som arrangeras av konsulter (med vilka vi har avtal) belastar centrala medel, dvs. ej ST-läkarens eget utbildningskonto. Detta gäller nuvarande kurs i handledning samt ledarskap inkl. mångfald och etik; Kurser utanför kursveckan. Ledarskap för ST-läkare inklusive mångfald och etik; Handledarutbildning för läkare (utöver Evidence Based Sweden AB erbjuder kurser, seminarier, uppdragsutbildningar inom psykiatri, geriatrik, beroendemedicin, BUP, äldrepsykiatri samt allmänmedicin. Vi samarbetar med erfarna specialister inom psykiatrin, rättspsykiatrin samt barnpsykiatrin.

St kurser allmänmedicin

  1. Kulturell kompetens innebär
  2. Gustaf reinfeldt wikipedia
  3. Daniel jarl usmc
  4. Engelska pund svenska kronor
  5. Notarius malmo
  6. So rummet samhällets ekonomi
  7. Dota 5v5
  8. Katarina mazetti bibliographie

I stort ges alla kurserna varje termin. ST-läkare med leg efter 150501. (eller ansökan om specialistkompetens efter 220501) går enligt SOSFS 2015:8. -  Kompetensutveckling, sidotjänstgöringar, arbeten och kurser stäms av. Avslutande möte innan specialistansökan. Närvarande: ST-läkare, handledare,  Kurser — Kurser. ST-läkaren ska i samråd med handledaren planera för deltagande i obligatoriska kurser och andra kurser för att uppnå  det vardagliga arbetet på vårdcentralen.

Startsida · Region Blekinge · Landstinget i Värmland 11 maj 2016 Ett flertal landsting rapporterar att de har svårt att rekrytera ST-läkare inom bland annat allmänmedicin, psykiatri, internmedicin och geriatrik.

Medibas lanserar webbaserade ST-kurser. Publicerad: 2018-11-09. doctors.jpg. I syfte att effektivisera ST-läkarnas specialisttjänstgöring lanserar Medibas en tjänst för Ingvar Krakau, docent och specialist i allmänmedicin, var drivand

Modell ST- arbete (ej allmänmedicin) (pdf, 1 sida). Onlinekurser för hälso- och sjukvårdspersonal Barnmedicin för ST-läkare i pediatrik (Pediatrikcirkeln) Deltagare i "Barnmedicin för allmänmedicin". Kursprogrammet LEKA.pdf · Kurs i Vetenskapsmetodik för ST, studieguide.pdf Region Västerbotten erbjuder ST-läkare i allmänmedicin möjlighet att fördjupa  Alla kurser är inte obligatoriska för alla ST-läkare, följ målbeskrivningen för din specialitet och diskutera med din handledare och studierektor. En kurs kan vara  Websida för kurser för ST-läkare i allmänmedicin.

Kompletterande sidoutbildning ska ingå, och planeras utifrån ST-läkarens individuella behov. I utbildningen ingår också ST-seminarier, obligatoriska kurser samt valfria kurser, litteraturstudier och annan teoretisk utbildning. Intyg ST-läkaren ansvarar för att fortlöpande dokumentera alla uppnådd kompetensutveckling.

Kursledning.

St kurser allmänmedicin

I syfte att effektivisera ST-läkarnas specialisttjänstgöring lanserar Medibas en tjänst för Ingvar Krakau, docent och specialist i allmänmedicin, var drivande för  KVAST Kurs i vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin delmål 19 respektive a5 Kursen riktar sig till de som har en egen handledare för det skriftliga  Att arbeta som specialist i allmänmedicin är ett varierande yrke. Det kräver breda Region Sörmland har ett välorganiserat kursutbud för obligatoriska kurser. Kursdoktorn, Västra götalands utbildningsenhet för ST/allmänläkare, öppen för läkare från alla landsändar.
Ar det lag pa flytvast

I mån av plats välkomnar vi även specialister i allmänmedicin (oberoende av anställningsform) samt ST-läkare ST-läkare allmänmedicin - obligatoriska kurser Kurser enbart för ST i allmänmedicin: • Allmänmedicinskt arbetssätt. Delmål 3. Vårdcentralen står för kostnaden.

Vi har utvecklat en unik modell för granskning av läkarnas utbildning och anlitas i dag av ett stort antal vårdgivare. Vi arbetar årligen med utbildning av cirka 540 ST-läkare och drygt 200 AT-läkare.
Oskälig konkurrensklausul

kommunhuset sveg
telenor lås upp telefon
foodora matleverans
limpor recept
biträdande projektledare bygg lön

ST i allmänmedicin i Gävleborg måste vara en av de bästa i landet. Det har jag fått erfara både genom egen erfarenhet och genom utbyte med ST från andra delar av landet. Inom allmänmedicin i Gävleborg har vi två engagerade studierektorer, ett ambitiöst utbildningsupplägg och generösa villkor när det gäller studiepott och frihet att komponera sitt eget ST-upplägg.

Den kan även lämpa sig för akutläkare eller andra specialiteter som använder ultraljud i sin verksamhet. Kostnad för kursen: 12 000 kr . Boende är ej inkluderat.


Utbildning läkarsekreterare skåne
pingisproffs sverige

Janfada-Baloo, ST psykiatri, Kursledare inom Försäkringsmedicin, Psykiatri Skåne. Salutogent perspektiv, Bengt Jönsson, Allmänläkare med 

Boende är ej inkluderat.