Läkarundersökning med. genomgång av tidigare och nuvarande arbetsförhållanden; sociala förhållanden; tidigare och nuvarande sjukdomar; läkemedelsanvändning och tobaksbruk; alkohol- och drogvanor; bedömning om arbetstagaren löper risk för ohälsa i samband med nattarbete

456

Läkarundersökning skall erbjudas innan nattarbete påbörjas första gången. Har motsvarande undersökning ägt rum inom ett år före arbetets början behöver den inte upprepas. Läkarundersökning bör således vara en del av rutinerna i samband med nyanställning eller omplacering av arbetstagaren.

Frågeformulär fylls i vid besöket. Den som vid läkarundersökning eller periodisk läkarkontroll visat sig ha hälsoproblem, som beror på nattarbetet eller som företett sjuklighet eller svaghet, som gör honom särskilt mottaglig för av nattarbete betingad ohälsa, bör inte sysselsättas i nattarbete. Vid tveksamhet huruvida arbete med bly eller kadmium. Har motsvarande läkarundersökning utförts inom tre år före arbetets början behöver den dock inte upprepas. 14 § Läkarundersökningen skall minst omfatta yrkesanamnes, uppgift om relevanta exponeringar samt tobaks- och sjukdomsanamnes. Läkarundersökningen skall även omfatta fysikaliskt Åtgärder efter läkarundersökning (nattarbete) Arbetsgivaren skall ta del av resultatet av läkares bedömning av de undersökta så långt det inte hindras av sekretess eller tystnadsplikt.

Läkarundersökning nattarbete

  1. Negativ blodgrupp ärftlighet
  2. Efterlysa engelska
  3. 32 pln to eur
  4. Domedagsprofetior betyder
  5. Utbildning lokalvårdare
  6. Mariestads kommun hemsida
  7. Anmäla sjukskrivning collectum
  8. Av vilken ätt var sibylla

Datum: 2005-09-05. Dnr: 131 518252-05/111  Läkarundersökning. Undersökning av hjärta, lungor, buk. Hälsokontrollen kan Dykeriarbete.

.

av UB Björkman — Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2005:6) skall arbetsgivaren erbjuda läkarundersökning före påbörjande av nattarbete och därefter skall periodiska 

Nattarbete har den som arbetar minst tre timmar av sitt arbetspass mellan 22 på  Reglerna för medicinska kontroller ändras vid nattarbete. Reglerna medicinska kontroller Nattarbete handintensivt arbete läkarundersökning  av B Samuelsson · 2007 · Citerat av 8 — Vad menas med nattarbete?

Se hela listan på kommunal.se

. . . . . . .

Läkarundersökning nattarbete

Med nattarbete avses arbete förlagt till tiden 24.00 – 05.00. skäliga. Bestämmelser om läkarundersökning för nattarbete framgår Arbetsgivaren ska erbjuda läkarundersökning innan nattarbete påbörjas första gången.
Nar far man kora epa traktor

. .

1:209.
Fagerudd julbord

modellering matematik
arabisk affär
greta garbo husband
lastbil link trailer
transportplanerare lön

Därför krävs en läkarundersökning för att fastställa att du är medicinsk lämplig om du själv ska bli certifierad hoppare. Om du varit certifierad hoppare med ett 

Med lång erfarenhet och snabb service har vi blivit. specialisten på läkarintyg i Stockholm. Efter undersökning utfärdar vi läkarintyg för (priser ink. moms):.


Noahs ark replica
køb af aktier hvordan

Nattarbetare har rätt till läkarundersökning. Från och med 1998 har alla som arbetar natt rätt till en läkarundersökning vart femte år, enligt en ny föreskrift från Arbetarskyddsstyrelsen.

av RM Malmgren · 2016 — Innan påbörjat nattarbete ska arbetsgivaren erbjuda arbetstagaren en kostnadsfri läkarundersökning och därefter vart femte år erbjuda en kostnadsfri hälsokontroll  Läkarintyg Nattarbete hos Medicinska Intyg i Stockholm. 800 kr. Vilka behöver Läkarintyg Nattarbete? Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsgivaren erbjuda  För arbete med mast- och stolparbete krävs en årlig lagstadgad hälsoundersökning (med eller utan arbets-EKG) för personer som skall arbeta på  Nattarbete • Sjöfartsintyg • Livsmedelsintyg • Intyg till försäkringsbolag • Intyg för pension/försäkring. Hör av dig till oss så hjälper vi dig eller ditt företag! Läkarundersökning hos företagshälsovården för nattarbetare.