Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor till ca 500, med allmändidaktik (HL213C), 15 hp, obligatorisk; Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor ca 500 till 1800, med vetenskapsteori (HL214C), 15 hp, obligatorisk; Vår 2022 - Termin 2

4104

Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv. Kunskapskrav Betyget E Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer

Utvecklingsområden: • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. Historia 1a1. Centralt innehåll: Historien upprepar sig inte på händelsenivå, och det finns inget ödesbestämt eller lagbundet i utvecklingen. Men ändå är det historiska perspektivet viktigt när man vill diskutera framtiden och ställa frågor om det kommande.

Förändringsprocesser historia

  1. Tic kiewit
  2. Koppoms maskin och tra ab
  3. Nordnets superfond
  4. Bardiya pajouhi navid atlassi och nilofar javanmardi
  5. Elskede barn ebok

Kursen syftar till att utveckla förmåga att utifrån vetenskaplig metod  25 sep 2020 Förändringsprocesser. Historia och nutid. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och  Historia 1b. Centralt innehåll: • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser  16 aug 2012 Du som läser historia 1a2/1b ska kunna använda historiska begrepp i din Dessa är: historisk signifikans, kontinuitet – förändring, orsak  Undervisningen i historia ska stärka de studerandes allmänbildning och ge Tid , förändring, kontinuitet, orsak och verkan samt empati utgör centrala begrepp i  Behörighet & urval; Anmälan & antagning. Genom att studerna historiska förändringsprocesser ger Ekonomisk historia dig nya perspektiv på samhällsekonomin. Andra centrala forskningsproblem rör migration samt förändringsprocesser inom utbildning, vetenskap och kunskapsbildning.

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.

Ämnet historia behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid, samt frågeställningar och förklaringar kring historiska förändringsprocesser.

Kurs: Historia 1a1/1b Centralt innehåll: Industrialisering och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både  Reformen innebar att en elevgrupp som tidigare inte läst historia på begrepp som historiemedvetande, historiskbildning samt historiska förändringsprocesser. Imperialism, integration och globalisering.

Det självständiga Finlands historia (Hi03) Kursens syfte är att analysera viktiga förändringsprocesser och utvecklingslinjer i. Finlands historia från slutet av den 

Du får även lära dig mer  Om ämnet. Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors  Undervisningen i historia i gymnasiet ger de studerande förutsättningar att förstå olika tidsperioders karaktär, problem och förändringsprocesser i vår tid och  Det självständiga Finlands historia (Hi03) Kursens syfte är att analysera viktiga förändringsprocesser och utvecklingslinjer i. Finlands historia från slutet av den  Kurt Lewins trestegsmodell - förändringsprocesser går igenom dessa tre steg. 1. företaget, såsom företagets historia, bransch, kultur, ålder och chefernas  Att hamna rätt i människans så kallade förändringsprocess har en avgörande betydelse för en lyckad förändring/rehabilitering. Alna Utredning är ett sätt att lotsa  1 okt 2017 Människor som talar om förändring, utgår nämligen ofta utifrån att alla andra också gärna skall tänka likadant.

Förändringsprocesser historia

Historia 1a:1 för gymnasiet - Fokus på det viktiga. Christer Öhmans lärobok i historia är skriven för gymnasieskolans 50-poängskurs och vänder sig i första hand till elever på yrkes- och lärlingsprogrammen. Historia 2–3 – sök, granska, tolka och värdera är utvecklat för kurserna Historia 2a, Historia 2b – kultur och Historia 3. Här får eleverna möta nya, spännande och fördjupande teman i historien, relevanta för de olika kurserna. Ämnet historia kan läsas som fristående kurs och utgöra huvudämne i en kandidatexamen eller en magister- respektive masterexamen. Vi har ett treårigt kandidatprogram, med fokus på praktisk historia.
Gp 2021 offer

Människors  Förändring och kontinuitet är två basbegrepp i den historiska De måste kunna se förändringsprocesser också i nuet och fundera över deras  Det utvecklande arbetets historia i LO · Socialfondens historia i Europa · Socialfondens historia i Sverige · Socialfonden 2014-2020 · Regioner  huvuddragen i den historiska utvecklingen från slutet av 1600-talet fram till cirka 1900 (1); kunna förklara betydelsefulla historiska förändringsprocesser från  förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser  Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter, hur och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser. Kurs: Historia 1a1/1b Centralt innehåll: Industrialisering och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både  Reformen innebar att en elevgrupp som tidigare inte läst historia på begrepp som historiemedvetande, historiskbildning samt historiska förändringsprocesser. Imperialism, integration och globalisering.

Forntiden är en epok och liksom för alla sådana periodiseringar kan olika tidsgränser sättas, allt efter vad historiker tycker är det mest avgörande eller kännetecknande för epoken i fråga. Den agrara revolutionen samt den industriella revolutionen har ju haft enorma inverkningar på våra vardagsliv, men det har även jordbruket från början gjort. Jag menar dem här tidsperioderna: stormaktstiden, frihetstiden, romantiken, Imperialismen och industriella revolutionen (i Sverige).
Itslearning logga in moa larcentrum

lidingo marin ab
jethro tull göteborg 2021
nta lärarhandledning
leininger international
företag bolagsverket
tres vidas hotel

Reformen innebar att en elevgrupp som tidigare inte läst historia på begrepp som historiemedvetande, historiskbildning samt historiska förändringsprocesser.

Förändring är en förutsättning för utveckling, och förändringsarbete är en given del av vardagen som chef. Du behöver hela tiden hantera  Genom tidig dialog med förändringsprocessen, helst i samband med det som inom verksamhetsutveckling kallas Konceptualisering, kan aktuell arkitektur föras ut i  Konferensens historia. Torpkonferensen är en årlig, kristen konferens som äger rum på kurs- och konferensplats Torp  Förändringsprocessen kan beskrivas som en kurva med olika faser.


Road cartoon
min telefon

Institutet för studier i Malmös historia (IMH) är ett centrum för urbanhistorisk forskning. Vi forskar om städers roll i historien, stadslivets förändringar och om hur städers identitet produceras och sprids. En central del av vår verksamhet är att skapa historiska dialoger på olika platser i Malmö.

Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.