2020-03-27

5905

Om du har Microsoft Excel Online kan du se informationen i ett Excel-fönster i programmen för kundengagemang (t. ex. Dynamics 365 Sales och Customer Service). Om inte, eller om du hellre skulle skapa Excel-filen, klickar du på Hämta